Jedinstveni upravni odjel

POPIS RADNIH MJESTA U OPĆINI BIZOVAC
 
 
 
 
RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta
Naziv radnog mjesta
Klasifikacijski rang
Glavni rukovoditelj
 
 
 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
1.
Rukovoditelj
 
Razina
 
 
Samostalni upravni referent za komunalne poslove – Voditelj Vlastitog pogona
1.
4.
RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta
Naziv radnog mjesta
Klasifikacijski rang
Stručni suradnik
 
 
 
Stručni suradnik za računovodstvo i proračun
8.
Referent
 
 
 
blagajnik
11.
 
komunalni redar
11.
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta
Naziv radnog mjesta
Klasifikacijski rang
Namještenici II. podkategorije
 
Razina
 
 
komunalni radnik
1.
12.
 
spremačica
2.
13.
 
 
 
 
 
Popis službenika i namještenika Općine Bizovac na dan 1. 10. 2021.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/popis zaposlenih.pdf

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
  1. Romana Kranjčević, pročelnica (tel: 031/675-301), mail: procelnik@opcin-bizovac.hr )
  2. Željko Franjić, samostalni upravni referent za komunalne poslove – Voditelj Vlastitog pogona
  3. Katica Sršić, stručni suradnik za računovodstvo, proračun i financije
  4. Tanja Pajnić, stručni suradnik za fondove EU  
  5. Ljerka Ðaniš, računovodstveno-upravni referent, blagajnik
  6. Dubravko Perlić, komunalni redar i poljar
  7. Tomislav Katić, komunalni radnik (vlastiti pogon)
  8. Tibor Jakofi, komunalni radnik  (vlastiti pogon)
  9. Eva Škarić, spremačica
http://www.opcina-bizovac.hr/files/odluka o izmjeni odluke o koeficijentima place sluzbenika.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o visini osnovice placa.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o visini osnovice place 2019.docx
IZVJEŠĆE O RADU
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Izvjesce Jedinstvenog upravnog odjela.pdf
ETIČKI KODEKS
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Eticki kodeks sluzbenika i namjestenika Opcine Bizovac.pdf