Jedinstveni upravni odjel

RADNA MJESTA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE BIZOVAC

 

         
           1.  PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Broj izvršitelja 1

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

I

glavni rukovoditelj

-

1.

             2.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE

Broj izvršitelja 1

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

II

viši stručni suradnik

-

6.

 
            3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UREDSKO POSLOVANJE I PISMOHRANU
                UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I JAVNU NABAVU

Broj izvršitelja 1

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

II

viši stručni suradnik

-

6.

 
             4. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE

Broj izvršitelja 2

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

II

viši stručni suradnik

-

6.

              5. STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO, PRORAČUN I FINANCJE

Broj izvršitelja 1

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

III

 stručni suradnik

-

8.

 

                6. REFERENT - KOMUNALNI REDAR I POLJAR

Broj izvršitelja 1

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

III

 

 referent

-

11.

                 7. KOMUNALNI RADNIK 

Broj izvršitelja 2

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

IV

 namještenik 1. razine

-

12.

                  8. SPREMAČ 

Broj izvršitelja 1

kategorija

potkategorija

razina potkategorije

klasifikacijski rang

IV

namještenik 2. razine

-

13.

 
Popis službenika i namještenika Općine Bizovac na dan 1. 5. 2023.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
  1. Romana Kranjčević, pročelnica (tel: 031/675-301), mail: procelnik@opcina-bizovac.hr )
  2. Željko Franjić, viši stručni suradnik za stambeno komunalne poslove
  3. Tanja Pajnić, viši stručni suradnik za uredsko poslovanje i pismohranu, upravljanje projektima i javnu nabavu
  4. Katica Sršić, stručni suradnik za računovodstvo, proračun i financije
  5. Dubravko Perlić. referent - komunalni redar i poljar
  6. Tomislav Katić, komunalni radnik