Cerovac

Nalazi se u blizini naselja Selci na jugoistoku Općine Bizovac. U popisu stanovnika općine Valpovo od 1857. do 1871. iskazani su podaci o Cerovcu zajedno s Petrijevcima. Tek 1880. godine izdvojeno je prikazano 56 stanovnika za naselje Cerovac. Po popisu iz 2001. godine Cerovac je imao 35 stanovnika i 12 kućanstava.