Civilna zaštita

VJEŽBA - "BIZOBAC" 2013.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/VJEZBA BIZOVAC 2013..zip


STARI PLANOVI

1. Plan zaštite i spašavanja Općine Bizovac
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan zastite i spasavanja.pdf

2. Plan zaštite od požara Općine Bizovac
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan zastite od pozara.pdf

3. Plan civilne zaštite Općine Bizovac
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan civilne zastite.pdf

4. Procjena ugroženosti od požara Općine Bizovac
http://www.opcina-bizovac.hr/files/4. Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf
 
NOVI PLANOVI

1. Procjena rizika od velikih nesreća Općine Bizovac
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Procjena rizika - 2022.pdf

2. Plan djelovanja
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan djelovanja civilne zastite.- 2022. pdf

3. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Procjena ugroženosti -2022.pdf

4. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan zaštite -2022.pdf


AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA 

www.opcina-bizovac.hr/files/ Provedbeni plan 2023.pdf
www.opcina-bizovac.hr/files/Program aktivnosti 2023.pdf
www.opcina-bizovac.hr/files/Plan motrenja,čuvanja i ophodnje 2023.pdf
www.opcina-bizovac.hr/files/financijski plan 2023. pdf
www.opcina-bizovac.hr/files/Popis mehanizacije 2023. pdf
www.opcina-bizovac.hr/files/Plandežurstva 2023.pdf
www.opcina-bizovac.hr/files/Protupožarna dežurstva 2023.pdf
www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o zabrani svih vrsta spaljivanja 2023.pdf
www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o određivanju lokacija 2023.pdf
www.opcina-bizovac.hr/files/Plan aktivnog uključivanja 2023. pdf