Samatovci

Samatovci se nalaze 3 km istočno od Bizovca. Pojava prvih naseljenika seže u daleku prošlost srednjeg i mlađeg neolita. Od 1721 godine Samatovci se nalaze u sastavu petrijevačkog distrikta, valpovačkog vlastelinstva baruna Prandaua kao pustara. Prema popisu kojeg je obavilo vlastelinstvo 1885 godine imale su pustare Samatovci, Selci i Cerovac ukupno 143 stanovnika.

Prema popisu iz 2001. godine Samatovci su imali 601 stanovnika koji žive u 191 kućanstvu. Crkva Blažene Djevice Marije pripada župi Bizovac. Crkveni god slavi se 31. svibnja.