Javni poziv prijave za nagradu Općine Bizovac

  

Općine Bizovac poziva sve fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za dodjelu nagrade Općine Bizovac u 2016. godini. Nagrade se mogu dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života, kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac podnosi se u pisanom obliku na posebnom obrascu i treba sadržavati:potpune podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja i to najkasnije do 15. ožujka 2016. godine.. Obrasci za podnošenje prijedloga mogu se podići u Općini Bizovac, ili na web stranicama: www.opcin-bizovac.hr.