Održano stručno savjetovanje voćara

 Udruga „Slavonsko voće“ sa sjedištem u Bizovcu ovog je utorka u prostorijama KUD-a Bizovac organizirala stručno i zanimljivopredavanje, na kojem su gosti predavači  bili renomirani stručnjaci iz susjedne Republike Srbije. Predmet predavanja odnosio se na aktualne probleme u proizvodnji i zaštiti jabuka. O toj temi govorila je  Marija Milenković Kolundžija diplomirani inžinjer agronomije.O ispravnom korištenju vodotopivih gnojiva u voćarskoj proizvodnji  sa konceptom ishrane voćaka isključivo preko sustava za navodnjavanje, sa naglaskom na prednosti iste, u odnosu na konvencionalnu gnojidbu nasada govorio je gospodin Miloš Stojanović dipl.ing.agr, i jedan od ponajboljih stručnjaka u Republici Srbiji. Sudionici skupa  imali su  priliku poslušati i izlaganje Marka Kostića diplomiranog agronoma i doktoranta na genetici na poljoprivrednom fakultetu Zemun, koji je iznio najnovija saznanja o primjeni imunostimulatora sa baktericidnim i fungicidnim djelovanjem u suvremenoj proizvodnji.Na kraju stručnog skupa obrađena je izuzetno zanimljiva tema uz prezentaciju   praktičnog iskustva u formiranju nasada šljiva Ovu temu je obradio Hrvoje Milunović dipl.ing., g lavni tehnolog u tvrtki Agropromkoja raspolaže sa proizvodnjom preko 180 haraznog voća u intenzivnom uzgoju. Nazočne proizvođače voća, goste predavače prigodnim riječima pozdravio je načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković.