Poziv korisnicima općinskog proračuna

Općina Bizovac obavještava sve korisnike proračuna Općine Bizovac, udruge, institucije, mjesne odbore i druge da je u tijeku izrada Nacrta prijedloga proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu.Svi korisnici dužni su svoje programe dostaviti u  Općinu Bizovac, najkasnije do 15. listopada 2015. godine. Program mora sadržavati financijski plan odnosno troškovnik za izvršenje programa u kojem se navode podaci o ukupnim troškovima izvršenja programa, kao i dijelu troškova koji će se financirati iz proračuna. Obrazac zahtjeva za financiranje progrrama može naći na službenim  internetskim stranicama Općine Bizovac: www.opcina-bizovac.hr, ili dobiti u općinskoj upravi svakog radnog dana od 7 do 15 sati.