Obavijest za poljoprivrednike

 Zbog suše koja je pogodila i našu županiju raspisan je natječaj za Mjeru 5. Kada Županija proglasi elementarnu nepogodu naši poljoprivrednici mogu se javiti na natječaj
Financiranje: 100%
Prihvatljivi troškovi za ovaj natječaj su: 
-investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta; 
-izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
-popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju (prihvatljiva je i kupnja rabljene opreme);
-nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja;
-kupnja i sadnja višegodišnjeg bilja (jednogodišnji usjevi NISU prihvatljivi);
-opći troškovi (elaborati, studije, poslovni planovi, projektna dokumentacija i sl.)