Gradi se ljetna pozornica

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima nedavno započeti građevinski radovi na izgradnji  prve faze natkrivene pozornice kod bizovačke osnovne škole dobro napreduju.  Višenamjenska pozornica veličine stotinu i dvadeset četvornih metara čiju izgradnju u cijelosti financira Općina Bizovac služiti će potrebama lokalnih udruga, organiziranja školskih priredbi, općinskih programa, koncerata humanitarnog karaktera, folklornih festivala, gospodarskih i kulturno zabavnih manifestacija poput Bizovačkih ljetnih večeri te drugih događanja različitih sadržaja. Slijedeće godine u planu je uređenje okoliša pozornice, postavljanja krovne konstrukcija i priključenje električne energije.