Nova led javna rasvjeta u Sunčanoj i Valpovačkoj ulici

Pored izgradnje odvodnog sustava i rekonstrukcije U Bizovcu se izvode  radovi u sklopu projekta obnove javne rasvjete u ulicama Valpovačkoj i Sunčanoj.  Naime, zbog dotrajalosti  i oštećenja rasvjetnih stupova u spomenutim ulicama postojeću rasvjetu izgrađenu prije više desetljeća zamijeniti će nova ulična učinkovita led javna rasvjeta.  Financijska sredstava potrebna za realizaciju ovog projekata osigurana su u općinskom proračunu za ovu godinu, a bude li uskoro prihvatljivih natječaja za sufinanciranje ovakvih projekata   općina će se prijaviti na njih i zatražiti sufinanciranje.