Naknada za ogrjev-obavijest

Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Valpovo s prebivalištem na području Općine Bizovac, koji se griju isključivo na drva, da zahtjeve za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrijeva mogu podnijeti u općinskoj upravi Općine Bizovac od ponedjeljka, 12. lipnja 2017. Sve detaljnije informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 7 do 15 sati, putem telefona 675 301.