Sve je spremno za početak izgradnje asfaltnog rukometnog terena u Novakima

Općina Bizovac zastupana po općinskom načelniku Srećku Vukoviću  i Osječko-baranjska županija zastupana po županu Vladimiru Šišljagiću potpisali su Sporazum o suradnji na zajedničkoj realizaciji izgradnje asfaltnog rukometnog terena u Novakima, za koji je općina već prethodno izradila projektno-tehničku dokumentaciju, a ovih dana prijavljen je početak gradnje sportskog igrališta namijenjenog sportsko rekreativnim aktivnostima svi stanovnika naselja Novaki Bizovački.  Cjelokupnu investiciju izgradnje ovog sportskog sadržaja koji će biti smješten u blizini mjesnog društvenog doma u cijelosti će financirati Osječko-baranjska županija. Građevinski radovi u sklopu spomenutog projekta trebali bi započeti tijekom ovog mjeseca.