Osposobljavanje postrojbi Civilne zaštite

 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje- Područni ured Osijek sukladno zakonskim obavezama i planiranom programu provesti će jednodnevno osposobljavanje pripadnika civilne zaštite opće namjene u trajanju od 4 sata. Polaznike će se upoznati s mjerama zaštite od  poplave, spašavanja iz ruševina, evakuacije i zbrinjavanja. Osposobljavanje postrojbi civilne zaštite kroz četiri nastavne teme uz terensko upoznavanje i praktičnu obuku sa stručnim instruktorima održat će se na prostoru vježbališta DUSZ-a smještenom na lokaciji bivše bizovačke ciglane, u ulici Kralja Tomislava 370a  u subotu 18. listopada 2014. s početkom u 8 sati i to za pripadnike postrojbi civilne zaštite s područja općina Bizovac i Petrijevci te gradova Belišće i Valpovo, a od 13 sati istoga dana za civilnu zaštitu  grada Našica, općine Donja Motičina, Feričanci i Podgorač.