Izgradnja niskonaponske mreže i javne rasvjete u Pavlićevoj ulci

Općina Bizovac u čije je ime općinski načelnik Srećko Vuković potpisao Ugovor s Hrvatskom elektroprivredom zastupanu po Danijelu Iliću direktoru Elektroslavonije Osijek sklopili su sporazum o zajedničkoj pripremi i izgradnji niskonaponske mreže i javne rasvjete u bizovačkoj ulici Ive Pavlića. Sklopljenim sporazumom utvrđeno je da će Hrvatska elektroprivreda izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi potrebne dozvole za niskonaponsku mrežu dok će Općina Bizovac to isto učiniti za potrebe izgradnje javne rasvjete.