Stručno osposobljavanje novih polaznika

Na temelju prethodno provedenog javnog natječaja Općinski načelnik Srećko Vuković u ime općine Bizovac   potpisao je ugovor s troje mladih ljudi koji će u narednih dvanaest mjeseci raditi u općinskoj upravi u okviru programa poticajnog zapošljavanja odnosno stručnog  osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Pored  dva  polaznika koji   odnedavno odrađuju stručno osposobljavanje i to jednog magistra ekonomije i jednog magistra prava ugovor je potpisan s još jednom ekonomisticom i dvije osobe sa srednjom stručnom spremom. Na ovaj način općina Bizovac u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje želi pomoći mladim obrazovanim ljudima da nakon godinu dana vježbeničkog staža steknu mogućnost polaganja državnog stručnog ispita.