ELEMENTARNA NEPOGODA

Obaviještavaju se poljoprivredni proizvođači s područja Općine Bizovac da je župan Osječko-baranjske županije dana 27. srpnja 2012. godine donio Rješenje o proglašenju elementarne nepogode - SUŠE, na području osječko-baranjske županije, za poljoprivredne kulture zasijane u proljetnoj sjetvi 2012. godine i leguminozno travne smjese.
Poljoprivredni proizvođači s područja Općine Bizovac koji imaju štetu na naprijed navedenim kulturama mogu istu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda.
Prijave se vrše u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bizovac do 20. kolovoza 2012. godine u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.