ULOGA GRAĐANA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE - održana edukacija građana

 Cilj edukacije je bio upoznavanje građana o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu te kako se možemo pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne pomoći provoditi i na koji način, te od koga i kako zatražiti pomoć.

Zahvaljujemo građanima koji su prepoznali važnost ove teme i odvojili vrijeme za edukaciju , za sve one koji to nisu mogli učiniti preporučujemo pročitati brošuru u privitku jer sadrži praktične savjete i informacije.

Samo suradnjom lokalne samouprave, civilnih organizacija i građana možemo stvoriti sigurno okruženje koje će brzo i optimalno reagirati u slučaju prirodnih katastrofa  vodeći posebno računa o ranjivim skupinama!