Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Bizovac

 Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda s ukupno 14 točaka među kojima je uobičajeno na početku  bilo pitanja odnosno prijedloga upućenih općinskom načelniku Srećku Vukoviću, općinski vijećnici imali su priliku poslušati izvješće načelnika Policijske postaje Belišće Vlade Krznarića o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac u 2022. godini.  Nadalje, na dnevnom redu sjednice našlo se i Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac za proteklu godinu, koje je podnijela pročelnica Romana Kranjčević.

U nastavku sjednice Općinski vijećnici  prihvatili su odluku o izmjeni komunalnog doprinosa, odluku o izmjenama odluke o  komunalnom redu, o imenovanju Etičkog odbora, te  o imenovanju Vijeća časti.

Pored svega navedenog  prihvaćen je Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac. Isto tako vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac. Općinski vijećnici bez primjedbi usvojili su prijedlog odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Bizovac. Prihvaćeno je rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u  vlasništvu Republike Hrvatske, kao i osnivanje i imenovanje Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac.