EU projekti

Općina Bizovac zaključila Ugovor s Ministarstvom rada i mirovinskog ustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o dodjela bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Zaželi priliku u Općini Bizovac. Razdoblje provedbe Projekta traje 30 mjeseci. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 4.274.406,45 kuna i financiraju se u cijelosti iz sredstava europskog socijalnog fonda.

Projekt "ZAŽELI PRILIIKU U OPĆINI BIZOVAC

http://www.opcina-bizovac.hr/files/Projekt-Zazeli.pdf