Statistika i izvješća

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE BIZOVAC

  • FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU
Financijski izvještaj Općine Bizovac (uži dio) za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2014.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2014 - izvjestaj o prihodima i rashodima.pdf
Konsolidirani financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2014.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2014 - konsolidirani proracun.pdf
  • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU
Financijski izvještaj Općine Bizovac (uži dio) za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2015.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015 - izvjestaj o prihodima i rashodima.xls
Konsolidirani financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2015.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015 - konsolidirani.xls
  • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU
Financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016-financijski izvjestaj.xls
Konsolidirani finacijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016-konsolidirani financijski izvjestaj.xls
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnji obracun za 2016. - biljeske.pdf
  • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU
  • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godisnji Izvjestaj-2018..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/biljeske 2018.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun 2018-12.xls
http://www.opcina-bizovac.hr/files/potvrda o predaji.pd