Statistika i izvješća

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE BIZOVAC

  • FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU
Financijski izvještaj Općine Bizovac (uži dio) za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2014.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2014 - izvjestaj o prihodima i rashodima.pdf
Konsolidirani financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2014.

http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2014 - konsolidirani proracun.pdf

  • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU
Financijski izvještaj Općine Bizovac (uži dio) za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2015.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015 - izvjestaj o prihodima i rashodima.xls
Konsolidirani financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2015.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015 - konsolidirani.xls

  • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU
Financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016-financijski izvjestaj.xls
Konsolidirani finacijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016-konsolidirani financijski izvjestaj.xls
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnji obracun za 2016. - biljeske.pdf
  • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

OBJAVA IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA

GLAVAŠ TOMICA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Glavas - donacije, 2017-1.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Glavas T - Program rada.pdf


PUBLIKACIJE

MATKO broj - 21/2012.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Matko - broj 21-2012.pdf
MATKO broj - 22/2013.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Matko - broj 22-2013.pdf
MATKO broj - 23/2013.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/MATKO-Broj 23.pdf

OLIMPIJADA STARIH ŠPORTOVA BROĐANCI
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Olimpijada u Hrvata - Marin Jankovic.pdf