Statistika i izvješća

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE BIZOVAC

FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU
Financijski izvještaj Općine Bizovac (uži dio) za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2014.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2014 - izvjestaj o prihodima i rashodima.pdf
Konsolidirani financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2014.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2014 - konsolidirani proracun.pdf
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU
Financijski izvještaj Općine Bizovac (uži dio) za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2015.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015 - izvjestaj o prihodima i rashodima.xls
Konsolidirani financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2015.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015 - konsolidirani.xls
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU
Financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016-financijski izvjestaj.xls
Konsolidirani finacijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016-konsolidirani financijski izvjestaj.xls
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnji obracun za 2016. - biljeske.pdf
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU


OBJAVA IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA
BOŠNJAK DARKO
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Bosnjak Darko-obavijest.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Bosnjak Darko-program.pdf
Program rada i financijski plan 2018
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Bosnjak.pdf
GLAVAŠ TOMICA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Glavas - donacije, 2017-1.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Glavas T - Program rada.pdf
JAKOPIČEK IGOR
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Jakopicek Igor-obavijest.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Jakopicek Igor-program.pdf
Program rada i financijski plan 2018
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Jakopicek.pdf
LACKOVIĆ NIKOLA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Lackovic Nikola-obavijest.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Lackovic Nikola-program.pdf
Program rada i financijski plan 2018
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Lackovic.pdf
MARJANOVIĆ HRVOJE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Marjanovic Hrvoje-obavijest.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Marjanovic Hrvoje-program.pdf
Program rada i financijski plan 2018
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Marjanovic.pdf
VUJNOVAC VLATKO
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Vujnovac Vlatko-obavijest.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Vujnovac Vlatko-program.pdf
Program rada i financijski plan 2018
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Vujnovac.pdf


PUBLIKACIJE

MATKO broj - 21/2012.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Matko - broj 21-2012.pdf
MATKO broj - 22/2013.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Matko - broj 22-2013.pdf
MATKO broj - 23/2013.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/MATKO-Broj 23.pdf

OLIMPIJADA STARIH ŠPORTOVA BROĐANCI
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Olimpijada u Hrvata - Marin Jankovic.pdf