Statistika i izvješća

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE BIZOVAC

FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

Financijski izvještaj Općine Bizovac (uži dio) za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2014.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2014 - izvjestaj o prihodima i rashodima.pdf
Konsolidirani financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2014.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2014 - konsolidirani proracun.pdf


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

Financijski izvještaj Općine Bizovac (uži dio) za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2015.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015 - izvjestaj o prihodima i rashodima.xls
Konsolidirani financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2015.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015 - konsolidirani.xls


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

Financijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016-financijski izvjestaj.xls
Konsolidirani finacijski izvještaj Općine Bizovac za razdoblje 1.siječnja - 31.prosinca 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016-konsolidirani financijski izvjestaj.xls
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnji obracun za 2016. - biljeske.pdf

PUBLIKACIJE

MATKO broj - 21/2012.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Matko - broj 21-2012.pdf
MATKO broj - 22/2013.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Matko - broj 22-2013.pdf
MATKO broj - 23/2013.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/MATKO-Broj 23.pdf

OLIMPIJADA STARIH ŠPORTOVA BROĐANCI
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Olimpijada u Hrvata - Marin Jankovic.pdf