06/11/2019

22. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovi članka 55. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac", broj 3/09.i 2/13.), a prema ukazanoj potrebi sazivam

 

22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

za  14. studenoga 2019. godine  u 20,00  sati u vijećnici Općine Bizovac u Bizovcu, Kralja Tomislava 89,  za koju predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1.      Usvajanje zapisnika 21. sjednice Općinskog vijeća

2.      Pitanja i prijedlozi vijećnika

3.      Rebalans Proračuna Općine Bizovac za 2019.godinu

a)     Prijedlog Odluke o  prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2019.godinu

b)    Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini

c)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

d)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Bizovac u 2019. godini

e)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba na području socijalne skrbi na području Općine Bizovac u 2019. godini

f)      Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini

g)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Plana nabave za 2019. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik

4.      Odluka o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana urenjenja Općine (PPUO) Bizovac

5.      Civilna zaštita Općine Bizovac

a)     Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2019 godini

b)    Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2020. godini

Izvjestitelj: Općinski načelnik

 

Materijali na osnovi kojih će se voditi rasprava priloženi su uz poziv za sjednicu.

Molim za odaziv u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost možete opravdati na telefon 675-301.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Milan Kranjčević, v.r.


+Pročitaj više
23/10/2019

JAVNI POZIV

 UVID U GEODETSKE ELABORATE IZVEDENOG STANJA

1. ULICA IVE PAVLIĆA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/javni poziv - K.O. Bizovac, ulica Ive Pavlica.docx
2. PUT KUČINCI
http://www.opcina-bizovac.hr/files/javni poziv - K.O. Brođanci, put Kucinci.docx
3. PUT JEČMIŠTE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/javni poziv - K.O. Habjanovci, put Jecmište.docx

+Pročitaj više
21/10/2019

Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Općinsko vijeće Općine Bizovac na prijedlog općinskog povjerenstva za zakup, donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike hrvatske na području Općine Bizovac. 

http://www.opcina-bizovac.hr/files/5. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup, potpisana.pdf

+Pročitaj više
13/10/2019

21. sjednica Općinskog vijeća

      

        REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA BIZOVAC

              Općinsko vijeće

 
KLASA: 021-05/19-01/10

URBROJ: 2185/03-19-1

Bizovac, 10. listopada 2019.

 

Na osnovi članka 55. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac", broj 3/09.i 2/13.), a prema ukazanoj potrebi sazivam

  

21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

za 17. listopada 2019. godine  u 19,30  sati u vijećnici Općine Bizovac u Bizovcu, Kralja Tomislava 89,  za koju predlažem slijedeći

  

D N E V N I   R E D

 

1.     Usvajanje zapisnika 20. sjednice Općinskog vijeća

2.     Pitanja i prijedlozi vijećnika

3.     Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik

4.     Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine

Izvjestitelj: Općinski načelnik

5.     Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac

Izvjestitelj: Mario Fišer, predsjednik povjerenstva za zakup državnog zemljišta

 

Materijali na osnovi kojih će se voditi rasprava priloženi su uz poziv za sjednicu.

Molim za odaziv u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost možete opravdati na telefon 675-301.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Milan Kranjčević, v.r.

+Pročitaj više
01/10/2019

Finaciranje udruga u 2020. godini

 JAVNI POZIV-obrazac
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Javni poziv za finaciranje udruga-Obrazac.xlsx

+Pročitaj više
30/09/2019

Proračun Općine Bizovac za 2020. godinu

 

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu

 

 

30. rujna 2019.

 

Uključite se u planiranje proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu ! 

 

Općinski načelnik Općine Bizovac poziva sve zainteresirane građane, udruge, građanske inicijative, ustanove da se sa svojim sugestijama, mišljenjima i prijedlozima aktivno uključe u kreiranje proračuna za iduću godinu. Prikupljeni će se prijedlozi, sukladno mogućnostima, uzeti u obzir i uvrstiti u Proračun za 2020. godinu.

Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost trošenja proračunskog novca, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti. Bez proračunske transparentnosti, odnosno potpunih, jasnih i pravovremenih informacija o proračunu, nije moguća ni participacija javnosti u proračunskim procesima, a bez participacije javnosti teško se dolazi do konsenzusa o projektima koje provodi općina.

 

Svoje prijedloge s obrazloženjima svi zainteresirani mogu dostaviti:

 

Ø  U pisanom obliku na adresu: Općina Bizovac, Općinski načelnik, Kralja Tomislva 89, Bizovac

Ø  Elektroničkom poštom na e-mail adresu: nacelnik@pcina-bizovac.hr.

 

Rok za dostavu prijedloga je 15. listopada 2019. godine.

 

Općinski načelnik

Srećko Vuković

+Pročitaj više
30/09/2019

Općinske stipendije


NATJEČAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Natjecaj za dodjelu stipendija 2019-2020.pdf

+Pročitaj više
17/09/2019

20. sjednica Općinskog vijeća

 Sjednica će se održati 18. rujna 2019. godine u 19,30 sati u vijećnici Općine Bizovac

+Pročitaj više
20/08/2019

Obavijest o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog državnog zemljišta

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Zapisnik o otvaranju ponuda.docx

+Pročitaj više
18/07/2019

Mjere potpore poljoprivredi Općine Bizovac

JAVNI POZIV
http://www.opcina-bizovac.hr/files/javni poziv-potpore.pdf
 OBRASCI
http://www.opcina-bizovac.hr/files/javni poziv-potpore obrasci.zip

+Pročitaj više
18/07/2019

Javni natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

 JAVNI NATJEČAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/javni natjecaj za zakup.pdf
OBRAZAC PONUDE

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Zapisnik o otvaranju ponuda.docx

+Pročitaj više