07/12/2019

Prihvaćen prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu

 Proračun za 2020. iznosi19.330.930,00

+Pročitaj više
29/11/2019

23. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 5.prosinca 2019. godine u općinskoj vjećnici Općine Bizovac s početkom u 19,30 sati.

+Pročitaj više
19/11/2019

Ratni zločin u Bizovcu za koji nitko nije odgovarao

 Tužna sjećanja na događaj iz vremena Domovinskog rata

+Pročitaj više
17/11/2019

I Općina Bizovac za Vukovar svijetli

 Večeras odajmo počast gradu heroju - Vukovaru

+Pročitaj više
12/11/2019

Ugovoreno zimsko održavanje prometnica

Općina Bizovac sklopila je ugovore za zimsko održavanje lokalnih prometnica

+Pročitaj više
12/11/2019

Sklopljen ugovor za prijevoz djece s posebnim potrebama

 Učenike će se prevoziti organizirano od kuće do škole i nazad

+Pročitaj više
12/11/2019

Besplatan prijevoz autobusom i za studente

 Studentske autobusne mjesečne karte mogu se preuzeti od 1. studenog 2019.

+Pročitaj više
06/11/2019

22. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovi članka 55. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac", broj 3/09.i 2/13.), a prema ukazanoj potrebi sazivam

 

22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

za  14. studenoga 2019. godine  u 20,00  sati u vijećnici Općine Bizovac u Bizovcu, Kralja Tomislava 89,  za koju predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1.      Usvajanje zapisnika 21. sjednice Općinskog vijeća

2.      Pitanja i prijedlozi vijećnika

3.      Rebalans Proračuna Općine Bizovac za 2019.godinu

a)     Prijedlog Odluke o  prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2019.godinu

b)    Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini

c)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

d)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Bizovac u 2019. godini

e)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba na području socijalne skrbi na području Općine Bizovac u 2019. godini

f)      Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini

g)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Plana nabave za 2019. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik

4.      Odluka o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana urenjenja Općine (PPUO) Bizovac

5.      Civilna zaštita Općine Bizovac

a)     Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2019 godini

b)    Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2020. godini

Izvjestitelj: Općinski načelnik

 

Materijali na osnovi kojih će se voditi rasprava priloženi su uz poziv za sjednicu.

Molim za odaziv u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost možete opravdati na telefon 675-301.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Milan Kranjčević, v.r.


+Pročitaj više
23/10/2019

JAVNI POZIV

 UVID U GEODETSKE ELABORATE IZVEDENOG STANJA

1. ULICA IVE PAVLIĆA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/javni poziv - K.O. Bizovac, ulica Ive Pavlica.docx
2. PUT KUČINCI
http://www.opcina-bizovac.hr/files/javni poziv - K.O. Brođanci, put Kucinci.docx
3. PUT JEČMIŠTE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/javni poziv - K.O. Habjanovci, put Jecmište.docx

+Pročitaj više
21/10/2019

Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Općinsko vijeće Općine Bizovac na prijedlog općinskog povjerenstva za zakup, donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike hrvatske na području Općine Bizovac. 

http://www.opcina-bizovac.hr/files/5. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup, potpisana.pdf

+Pročitaj više
13/10/2019

21. sjednica Općinskog vijeća

      

        REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA BIZOVAC

              Općinsko vijeće

 
KLASA: 021-05/19-01/10

URBROJ: 2185/03-19-1

Bizovac, 10. listopada 2019.

 

Na osnovi članka 55. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac", broj 3/09.i 2/13.), a prema ukazanoj potrebi sazivam

  

21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

za 17. listopada 2019. godine  u 19,30  sati u vijećnici Općine Bizovac u Bizovcu, Kralja Tomislava 89,  za koju predlažem slijedeći

  

D N E V N I   R E D

 

1.     Usvajanje zapisnika 20. sjednice Općinskog vijeća

2.     Pitanja i prijedlozi vijećnika

3.     Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik

4.     Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine

Izvjestitelj: Općinski načelnik

5.     Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac

Izvjestitelj: Mario Fišer, predsjednik povjerenstva za zakup državnog zemljišta

 

Materijali na osnovi kojih će se voditi rasprava priloženi su uz poziv za sjednicu.

Molim za odaziv u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost možete opravdati na telefon 675-301.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Milan Kranjčević, v.r.

+Pročitaj više